I aint no superstar but I wanna be for you.

 

Why does it seem like we always fall short of being worthy?

PROBLEM

“I’m not perfect,
yes I do wrong,
I’m trying my best,
but it aint good enough,
if I don’t succeed.”

***

Stand for who you are and what you believe in,
or fall for anything.
What would we do, who would we be, without our love AND our pain

***

The spotlight isn’t always on my bright sides,
I’m not always that strong,
but you still – always – love me.

***

I aint no superstar but because of you I wanna – and can- be.

Thank you Mama.

Press LIKE if you agree.

***

Varför verkar det som att vi aldrig når upp till det som förväntas av oss, för att vara tillräckligt värdiga?

PROBLEM

“Jag är inte perfekt,
ja, jag gör fel ibland,
men jag försöker alltid mitt bästa,
men det räcker inte alltid,
om jag inte “lyckas”.

***

Stå för den du är och det du tror på,
eller trilla omkull för vad som helst.
Vad skulle vi göra, vem skulle vi vara, utan vår kärlek OCH vår smärta?

***

Strålkastarljuset är inte alltid på mina bästa sidor,
jag är inte alltid sådär stark,
men du älskar mig alltid ändå.

***

Jag är ingen världsstjärna, men på grund av din ledstjärna vill och kan  jag bli det.

Tack Mamma.

GILLA om du håller med.

/A.

All about soul. Music addict. Business mind. Digital Marketer and PR Professional for a living. Passionate. People's person. In love with life and challenges. Swedish, half-Finnish, lived most of my life in my suitcase but moved back to Sweden in 2013. So here I am. Follow my journey!

Comments are closed.