Live to be the very best, want it all, no time for less

Whitney Houston
Ambition over Adversity
Take one’s adversity
Learn from their misfortune
Learn from their pain
Believe in something
Believe in yourself
Turn adversity into ambition
Now blossom into wealth
- Tupac Shakur

Dreams. Ambition. Idols. Tragedies. A belief in better. At this point, you’ve probably already recognized some of my musical heroes and idols. Whitney and Michael being at the very top, the level that feels like no one else will ever be able to reach. The two could be said to have been very similar; sharing the same kind of dreams and the same kind of stories. A never-satisfied hunger to be the very best, have it all, with no alternative or time to settle for less.

Very often lately, I’ve caught myself thinking about my own ambition and beliefs in life. Considering the previous discussion, it’s impossible not to worry about (or at least be aware of) how ambition, success and recognition can affect your way of living (not to mention other people’s way of living). We want to control it, our ambition, may it be one of the most difficult forces to actually get our heads around.

Today, many may confuse the pursuit of one’s ambition with the pursuit of a power position, while these in fact may be two different things (yet sharing an undeniable link). Since power is usually perceived as something negative today, “being ambitious” can easily be understood as the same as being ‘selfish’ and ‘naive’.

My point with this post is therefore that; it’s okay to be ambitious and to admire your idols for their success (musical legacy, sports achievements, leadership abilities or whatever it might be that inspires you). Learn from their wrongs in your pursuit of being the best that you can be. It is, still, equally difficult to get my head around the fact that Whitney no longer is physically present, just as it is with Michael. Even if their musical (and entertainment experience) legacy seems overwhelming in size and somewhat holy, I will always aim to believe in better; their best, my best and most of all – what can be left for future generations in learnings. Even if the process of turning adversity (especially other people’s) into ambition has been (and will be) difficult and painful, it’s definitely worth it to be able to blossom into wealth (i.e. something better). 

Many might think: what can possibly be so frightening to admit than just that: you want to live to become the very best!

Dreaming and blossoming into yourself

Facilitating greatness and reaching the unknown

Showing appreciation, exhaling and enjoying the good times

While never forgetting about your roots 

Drömmar. Ambition. Idoler. Tragedier. En tro på något bättre. Vid det här laget har ni förmodligen redan hunnit bekanta er med några av mina musikhjältar och idoler. Michael och Whitney på delad förstaplats, en plats som känns oövervinnelig. Man kan säga att dessa två legender delar många likheter; med många liknande drömmar och livshistorier. En omättlig hunger för att bli allra bäst, att få uppfylla alla sina drömmar, utan alternativet (eller tiden) att nöja sig med mindre.

Vid flertalet tillfällen den senaste tiden har jag kommit på mig själv med att tänka på min egen ambition och mitt sätt att se på livet. Med tanke på den tidigare diskussionen är det omöjligt att inte oroa sig för (eller åtminstone vara medveten om) hur ambition, framgång och bekräftelse kan påverka ens sätt att leva (för att inte tala om andra människors sätt att leva). Vi vill gärna försöka oss på att kontrollera den, vår ambition, som de facto oftast kan tas för en av de mest okontrollerbara krafterna för oss människor.

Idag är det många som verkar blanda ihop människans tro på och driv för något bättre (= ambition) med människans maktbegär, vilket jag tycker är synd då dessa två oftast inte behöver ha något med varandra att göra (även om det visserligen onekligen finns en koppling). Det verkar som att detta har skapat en negativ skugga för betydelsen av att vara ambitiös, då man allt oftare lägger märke till människor som felaktigt kopplar ihop ambition med att vara självisk och naiv.

Poängen med detta inlägg är därför att belysa vikten av att vara ambitiös. Det är okej att vara ambitiös och att beundra dina idoler för deras framgång (musiklegender, idrottsprestationer, ledarskapsförmågor eller vad det nu kan handla om). Se till att du lärd dig av deras misstag i strävan efter att bli den bästa du kan vara. Det är fortfarande lika svårt att förstå att Whitney inte längre är fysiskt närvarande, lika svårt som det är att förstå att Michael inte längre finns med oss. Även om deras enorma musik- och underhållningsarv många gånger känns överväldigande omfattande, kommer jag i alla fall alltid att sträva efter att tro på något bättre; deras bästa, mitt bästa och framförallt vad som kan lämnas till kommande generationer – inte minst i lärdomar. Även om processen att vända motgångar (speciellt andras) till ambition har varit (och kommer att bli) svårt och smärtsamt, är det utan tvekan värt det! Just för att kunna blomma ut till något bättre.

Många må tycka: vad kan kännas mer skräckinjagande än att erkänna att du faktiskt vill leva för att bli just det: allra bäst!

All about soul. Music addict. Business mind. Digital Marketer and PR Professional for a living. Passionate. People's person. In love with life and challenges. Swedish, half-Finnish, lived most of my life in my suitcase but moved back to Sweden in 2013. So here I am. Follow my journey!

2 Comments

  • August 1, 2013

    Alex

    Thank you Marija, I appreciate it!

  • August 7, 2013

    Alex

    Okay so unfortunately we are experiencing a system bug, since all your comments and feedback are disappearing after some days, we’re sorry for this and are updating our site in order to fix this! But please keep writing to me/us, we will be on this problem to get your comments posted! Big love and thanks for all your kind words!