On/Hold

Switch_on:off_Button_On hold_Le Standart

*

The worst

YET

Best thing in life is…

[HOLD]

The most difficult, torturing and almost can’t-take-it anymore fact about life

…BUT SOMEHOW YET

The most thrilling, fun and definitely that can’t-live-without fact about life is…

[HOLD]

The thing that can break us,
Offend us.
Shame us.
Scare us.
Despair us.

…BUT SOMEHOW STILL THE THING THAT

Lifts us: higher…higher…higher…to a place where dreams have no end.
Confirms us.
Enchants us.
Moves us.
Develops us.

The thing is…

The fact that we are constantly put on hold. 

On/Off.
Go/Wait.
Start/Stop.
Charged/Emptied/Hung up
Zeroed.
Measured.
Weighted
in-relation-to.

In a repeated pattern beyond our control.

*

Life is full of buttons
Chargers.
Zeroes.
Limits.
Power plugs.

Leaving us:
ON/HOLD.
(Not stuck!)

On:off_Button_On hold_Le Standart

Power_plug_On hold_Le StandartBack to zero_On hold_Le StandartCharger_On hold_Le StandartSpinning wheel_On hold_Le StandartHanging_Waiting_On hold_Le StandartThermometer_On hold_Le StandartStuck_On hold_Le StandartLight_Plug_On hold_Le StandartSwitcher_on:off_lights_Button_On hold_Le Standart

Det bästa med livet

MEN SAMTIDIGT…

Kanske det värsta är…

[VÄNTA]

Det svåraste, det olidligaste och känslan som får allt att kännas som att “det räcker nu”

…MEN PÅ SAMMA GÅNG

Det som känns mest spännande, roligast och känslan vi absolut inte är villiga att leva utan är….

[VÄNTA]

Det som kan knäcka oss.
Förödmjuka oss.
Skämma ut oss.
Skrämma oss.
Göra oss förtvivlade.

…MEN SOM KONSTIGT NOG ÄVEN

Lyfter oss: högre…högre…högre upp – till ett rum i vilket allt känns möjligt.
Bekräftar oss.
Förtrollar oss.
Berör oss.
Vidareutvecklar oss.

…det är:

Faktumet att vi konstant tvingas vänta.

På/Av.
Gå/Stanna.
Laddad/Tömd/Upphängd “i väntan på”.
Nollad.
Måttad.
Och vägd i-relation-till.

I ett repeterande mönster bortom vår kontroll.

*

Livet är fyllt av olika slags knappar.
Laddare.
Nollor.
Begränsningar.
Energiuttag.

Vilket försätter oss i en evig väntan på något.
(Så glöm tanken på att du skulle ha fastnat!)

All about soul. Music addict. Business mind. Digital Marketer and PR Professional for a living. Passionate. People's person. In love with life and challenges. Swedish, half-Finnish, lived most of my life in my suitcase but moved back to Sweden in 2013. So here I am. Follow my journey!

1 Comment

  • March 22, 2014

    LE STANDART

    […] not going to happen”. Hope is our strongest drive. It is also what keeps us awake, on hold, making it difficult to lean back and enjoy the ride once and a while. To be “free”. Because to […]