Reflections of Freedom

Freedom

One sentence is much too little to frame such an immense meaning within. The fundamental is just that; not to limit, but to facilitate instead.

For me, coming from Sweden, my freedom is something so crucial, so built-in to the very essence of my way of being that some days I am afraid that too many take it for granted. Freedom when being minimalized.

Like many other things in life, you will experience the importance and ambition of freedom in situations when you are not free. When you are limited, isolated or put on hold. Limited from voicing, acting and participating in life. When you are hindered from facilitating. There seems to be something industrious about experiencing freedom.

Mr Mandela showed this world something that seems to have a strong connection to both freedom and human kind; our unlimited ability to think, to love and to forgive. So even when within limits, freedom lives. What is crucial for freedom then is our: hope, courage and persistence.

***

RIP Nelson Mandela 1918-2013

***

En mening är inte nära på tillräckligt för att rama in något med så pass enorm betydelse. Dessutom bygger ju dess kärna på att inte begränsa, att istället möjliggöra.

Frihet är för mig (som kommer från Sverige) så pass avgörande, så pass inbyggt att min frihet utgör basen för hela mitt sätt att vara. Något så grundläggande kan lätt riskeras att tas för givet. När frihetens betydelse riskerar att förminskas.

Liksom mycket annat i livet, upplever vi frihetens betydelse och ambition i de situationer när vi inte är fria. När vi upplever oss vara begränsade, isolerade eller åsidosatta. När vi inte får uttrycka, agera och vara delaktiga i livet. När vi blir hindrade från att möjliggöra. Det tycks finnas något flitigt i att uppleva frihet.

Nelson Mandela visade världen något som tycks ha en stark koppling till både frihet och oss människor; vår obegränsade förmåga att tänka, älska och förlåta. Således; till och med när vi begränsas, överlever friheten. Vad som i så fall är avgörande för frihet är vårt: hopp, mod och vår uthållighet.

/Alex.

All about soul. Music addict. Business mind. Digital Marketer and PR Professional for a living. Passionate. People's person. In love with life and challenges. Swedish, half-Finnish, lived most of my life in my suitcase but moved back to Sweden in 2013. So here I am. Follow my journey!

Comments are closed.