We run for you

People_sunset_winter_Estonia_Le Standart
Many things inspired this article.

First thing, thanks to all who contributed to last week’s post! As a storyteller, it has been amazing to witness the incredible power of a story and how differently it speaks to people; the conclusions drawn and actions taken based on them. It only shows how different we are as people and the greatness in honoring these differences. For all the discussions, the results we saw and actions we took by appealing to emotions and provoking reactions; this enabled a group of people to come together to make a difference for an important cause – to make a better future. You will hear more about the cause as it will be published. Thank you!

Secondly, I read an intriguing story recommended by a friend of mine, which reminded me of the richness of staying close to your emotions. Not necessarily as a pro in controlling them, or as the article is discussing; ‘an emotionally strong person‘. More like allowing yourself to have a full-sensory life and separated sensorial experiences. I read somewhere that “emotions are our ways of perceiving reality, as such they are not ‘the reality’.”

Thirdly, I was watching the Olympics and the men’s figure skating finals. A particular song caught my interest, intelligently communicating a story about something lost, someone who had lost. It inspired another story. A story about love, emotions – not the lost ones – but the experience itself when allowing them to happen and pass us by. It was Valentine’s, it was love, and even though he had lost someone, he had not forgotten – this was one of those moments when he allowed himself to feel it, express it and honor it. 

It was Valentine’s but I was thinking; let’s not forget about what makes us run – the emotions, events, things and people – we all run for you.

To all who have lost. To the lost ones. We run for you.

Dagens inlägg hämtar inspiration från flera olika händelser.

Först och främst vill jag utbringa ett stort tack till alla som var med och bidrog till förra veckans inlägg! Som berättare har det varit sjukt spännande att få leka med, bevittna och tolka kraften av en berättelse. Människor har en tendens att tolka saker så olika; dra olika slutsatser och åtgärdspunkter. Detta bevisar bara hur olika vi är och storheten i, samt betydelsen av att ta vara på dessa skillnader. För alla givande diskussioner vi har haft, resultat vi har möjliggjort och åtgärder vi har tagit genom att vi anspelat på känslor för att frambringa reaktioner; detta möjliggjorde att en grupp av människor strålade samman för att verka för en viktig sak och bidra till en bättre framtid. Ni kommer troligen att få höra mer om detta, då det ser ut som att projektet kommer att publiceras. Tack!

För det andra läste jag en intressant artikel som jag blev tipsad om via en god vän. En berättelse som påminde mig om vilken rikedom det är att kunna leva nära sina känslor. Inte nödvändigtvis som ett proffs på att kontrollera dem, liksom artikeln delvis talar om en s.k. ‘känslomässigt stark person’, utan mer att kunna njuta av dem som en helhet och avskilda sinnesupplevelser. Jag läste någonstans att: “våra känslor är vårt sätt att uppleva vår verklighet, men de är inte verkligheten.”

För det tredje kollade jag på OS och herrarnas konståkningsfinaler. Under dessa var det en speciell låt som inspirerade mig. På ett jäkligt intelligent och vackert sätt lyckades en kille kommunicera en berättelse om något som förlorats, någon som förlorats. Detta i sin tur, inspirerade en ny berättelse. En berättelse om kärlek, känslor – inte om det som förlorats – men om själva sinnesupplevelsen när man tillåter dessa att hända och passera oss. Det var Alla Hjärtans Dag, det var kärlek och trots att han hade förlorat någon, hade han inte glömt – detta var ett av de ögonblick som han tillät sig att känna det, uttrycka det och hedra det.

Det var Alla Hjärtans Dag, men jag tänkte; det är så jäkla lätt att glömma bort de saker som hela tiden driver oss framåt – känslorna, händelserna, sakerna och människorna – alla drivs vi med hjälp av er.

Till alla som har förlorat. Till alla förlorade. Vi drivs med hjälp av er.

Uppsala_bell_castle_university_library_Le Standart

All about soul. Music addict. Business mind. Digital Marketer and PR Professional for a living. Passionate. People's person. In love with life and challenges. Swedish, half-Finnish, lived most of my life in my suitcase but moved back to Sweden in 2013. So here I am. Follow my journey!

Comments are closed.