The Trouble with Time

Big Ben

People are always complaining that “there just isn’t enough time in the day”. Well, to that I say, true enough, but in all fairness, time is not the problem but rather the subject of our time spent!

What do we do with the time allotted to us? Do we waste it watching too much television, trolling or uploading “selfies” to social networks and worrying about things that we cannot control? Or do we spend our time wisely, economically, in the most positive, best way possible for ourselves and for others?

Now I’m not saying that relaxing on the couch with a good movie is a waste of time, we all deserve a break, time out, a moment just for ourselves every day. Someone once told me though, that “too much of a good thing can be a bad thing” and in my opinion, this epitomizes the modern individuals issue with time. We can be wasteful with time, unappreciative of its fluidity and fragility. Most of us take time for granted and expect that there will always be more, yet on a weekly, if not daily basis, the most common complaints that I hear revolve around the lack of time we “have in a day”.

So, how do we solve this dissipating time epidemic?

I’m not a Time Guru, but in my opinion-

1) Do something! Do anything good, something positive, something kind.

2) Fill your day with constructive and worthwhile tasks, whether they be work or personal.

3) Find 10 minutes for yourself to just “be”, to breathe and centre yourself.

4) If you have any time left over, lucky you!

Some individuals prefer to loosely structure their days, allocating time for work, family, fun-time and personal time. Others of us prefer to “wing it” and live life more organically.

However it is that you choose to spend your days, make sure it was worth your time.

Annexure- This video visualises what I have attempted to discuss above (http://www.artthesystem.com/2013/12/after-i-saw-this-i-put-down-my-phone.html)

Photography credit- Matt Haper Photography  (https://www.facebook.com/mattharperphotography)

_________________________________

Mense is altyd kla dat “daar net nie genoeg tyd in die dag”. Wel, om dat ek sê , goed genoeg, maar in alle regverdigheid, tyd is nie die probleem nie, maar eerder die onderwerp van ons tyd!

Wat doen ons met die tyd wat aan ons? Moet ons wegkwyn tyd en kyk die televisie, soek of oplaai “selfies” te sosiale netwerke en bekommerd te wees oor dinge wat ons nie kan beheer nie? Of moet ons spandeer ons tyd oordeelkundig, ekonomies, in die mees positiewe, die beste moontlike vir onsself en ander mense?

Nou ek nie sê dat ontspan op die rusbank met ‘n goeie film is ‘n vermorsing van tyd, ons almal verdien ‘n breek, te ontspan, ‘n oomblik net vir onsself elke dag. Iemand het vir my sê, “te veel vir ‘n goeie ding kan ‘n slegte ding wees” en in my opinie, dit is die moderne individue probleem met tyd. Ons kan verkwistende met die tyd, nie waarde van sy vloeibaarheid en broos wees. Die meeste van ons tyd neem vir toegestaan en verwag dat daar sal altyd meer tyd wees, maar op ‘n weeklikse, indien nie daagliks, die mees algemene klagtes wat ek hoor wentel om die gebrek aan tyd dat ons “het in ‘n dag.”

So, hoe kan ons los hierdie dissipatie tyd epidemie?

Ek is nie ‘n tyd Guru, maar in my opinie-

1) Doen iets! Doen iets goeds, iets positiefs, iets soort.

2 ) Maak jou dag met konstruktiewe en die moeite werd take, of hulle werk of persoonlike.

3) Vind 10 minute vir jouself net “wees”, om asem te haal en die sentrum self.

4) As jy enige tyd wat oorgebly het, gelukkig nie!

Sommige individue verkies om losweg struktureer hulle dae, die toekenning van die tyd vir werk, familie, fun- tyd en persoonlike tyd. Ander van ons verkies om te lewe meer organies.

Dit is wat jy kies om jou dae te spandeer, maak seker dat dit die moeite werd was jou tyd.

Bylae – Hierdie video visualiseer wat ek probeer het om tot bo te bespreek (http://www.artthesystem.com/2013/12/after-i-saw-this-i-put-down-my-phone.html)

Fotografie krediet -Matt Haper Photography - (https://www.facebook.com/mattharperphotography)

Sincere, kind natured, creative, open-minded, animal-lover, pilates-nutter, traveller.

Comments are closed.